Zatrudnimy młodszego/młodszą specjalist(k)ę w dziale płac i księgowości

grafika z napisem "praca"

Młodszy specjalista

do działu płac i księgowości

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Praga Południe

Profil

Poszukujemy Kandydatów/Kandydatek o skrupulatnej i sumiennej osobowości, chcących się uczyć i zdobywać wiedzę za zakresu płac, podatków i księgowości. W zakres obowiązków Pracownika będą wchodzić zadania wymagające dokładności i wnikliwości.

Opis stanowiska / zadania

Do zadań kandydata będzie należało wsparcie/pomoc w bieżących zadaniach Działu Księgowo-Finansowego instytucji kultury w zakresie:

Wymagania:

 Dodatkowym atutem będzie:

Zatrudnionej osobie oferujemy:

Prosimy o nadsyłanie CV do dnia 10.08.2021 r. na adres: praca@sinfoniavarsovia.org

Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Klauzula rekrutacyjna

„Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl.  Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie w treści maila następującej zgody:

Zgoda na dalsze przetwarzanie w celach rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849, w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Sinfonia Varsovia, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sinfonia Varsovia. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez szkody na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.