Znamy nazwiska twórców Opery o Warszawie

Cezary Duchnowski i Beniamin Bukowski napiszą Operę o Warszawie. Najlepsze miasto świata. Utwór będzie upamiętniać odbudowę Warszawy po II wojnie światowej. Organizatorem projektu jest Sinfonia Varsovia, działająca we współpracy z partnerami: Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Festiwalem „Warszawska Jesień” i Muzeum Warszawy. Wyboru zwycięskich prac spośród zgłoszeń konkursowych dokonały dwa grona jurorskie – literackie i kompozytorskie.  

Zamówiona opera będzie przeznaczona do wykonania na wielkiej scenie przez dużą obsadę wykonawczą z udziałem elektroniki i projekcji audiowizualnych. Ma być dziełem komunikatywnym i nowoczesnym, czerpiącym z nowych środków wyrazu i współczesnego języka muzycznego, nawiązującym jednocześnie do tradycyjnych form operowych. Czas trwania kompozycji szacowany jest na 120 minut.  

Przygotowania do inscenizacji opery mają rozpocząć się w czerwcu 2024. Wystawienie opery planowane jest na zakończenie 68. MFMW „Warszawska Jesień”, a jednocześnie na otwarcie sezonu 2025/26 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w 80. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Warszawy. Przedmiotem zamówienia będzie również wersja koncertowa dzieła z myślą o wykonaniu przez orkiestrę Sinfonia Varsovia. 

Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy. 

Więcej informacji