4,8 mln na nowe instrumenty dla Sinfonii Varsovii

Podczas konferencji prasowej 29 czerwca br. na Stadionie „Podskarbińska” podpisana została umowa na przekazanie środków do budżetu m.st. Warszawy na zakup profesjonalnych instrumentów dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Sygnowali ją przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego – wicemarszałek Wiesław Raboszuk i Elżbieta Lanc oraz zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Powiększa to środki zadania „Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia” w latach 2023–2025 do wysokości 4,8 mln zł.

Pozwolą one na wyposażenie orkiestry w mistrzowskie instrumenty, ze szczególnym naciskiem na instrumentarium smyczkowe, dla zapewnienia stabilnego i wysokiej jakości brzmienia zespołu.

Zatwierdzony 15 grudnia 2022 przez Radę m.st. Warszawy budżet przeznaczył na to zadanie w sumie 3,0 mln zł na lata 2023–2025 (w podziale po 1 mln zł na kolejne trzy lata). Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 25 kwietnia 2023 (uchwała nr 66/23) dodatkowo przekazano orkiestrze na to zadanie w latach 2023–2024 dotację w wysokości 1,8 mln zł (z podziałem: 0,5 mln zł na 2023 i 1,3 mln zł na 2024). O środki te aplikowało Biuro Kultury m.st. Warszawy.