Akademia Sinfonia Varsovia – 10. edycja 2021

Akademia Sinfonia Varsovia – 10. edycja
26.08.2021–30.06.2022
lekcje indywidualne / warsztaty / koncerty

Otwieramy nabór na sezon 2021/2022 do 10. edycji Akademii Sinfonia Varsovia, która wzorem poprzedniej obejmie instrumenty takie jak skrzypce, wiolonczela, obój i waltornia. Do  udziału w Akademii zapraszamy tych młodych instrumentalistów – studentów i absolwentów uczelni muzycznych – którzy mają polskie obywatelstwo, a do dnia 31.12.2021 nie ukończą jeszcze 26 lat. Wybór uczestników odbędzie się poprzez rekrutację zdalną, na podstawie nadesłanych nagrań. Dziesiątą edycję zainauguruje tydzień intensywnych zajęć w dniach  26 sierpnia–02 września 2021 roku.

Rekrutacja 

  • Zgłoszenie uczestnictwa – formularz oraz nagranie wideo należy przesłać do 15.06.2021 roku na adres akademia@sinfoniavarsovia.org.
  • Nagrania wideo prosimy przesyłać za pośrednictwem portalu YouTube, w formie linku do filmów prywatnych.
  • Wyniki naboru będą ogłoszone 28 czerwca 2021 r.

Regulamin

OBÓJ_program_materialy nutowe
WALTORNIA_program_materialy nutowe
SKRZYPCE_program_materialy nutowe
WIOLONCZELA_program_materialy nutowe

Nagrania

  • Nagrania wideo można dokonać sprzętem amatorskim (np. smartfonem). Jakość techniczna zarejestrowanego dźwięku nie podlega ocenie.
  • Na nagraniu powinien być widoczny cały aparat wykonawczy (odległość kamery/telefonu od grającego maks. 6 m)
  • Nagranie wideo powinno zawierać program wykonany solo lub z akompaniamentem (fortepianu bądź orkiestry), określony w załączniku do regulaminu.
  • Możliwe jest wykonanie programu z nut.
  • Obowiązuje zakaz montażu. Rejestracji należy dokonać w jednym albo w dwóch ujęciach (dopuszcza się nagranie w osobnym ujęciu zestawu partii orkiestrowych). Pierwsze ujęcie obejmie wtedy: w przypadku skrzypiec – część I koncertu, w przypadku waltorni – część I i II koncertu, w przypadku oboju – cały koncert, w przypadku wiolonczeli – wybraną część suity J. S. Bacha i część I koncertu J. Haydna; drugie – zestaw partii orkiestrowych.
  • Partie orkiestrowe należy wykonać jednym ciągiem (w jednym ujęciu) i kolejności określonej w załączniku do regulaminu.
  • Przed wysłaniem zgłoszenia i nagrania prosimy zapoznać się z regulaminem (do pobrania powyżej). Nagranie, które nie spełnia wszystkich kryteriów, nie zostanie przekazane komisji rekrutacyjnej.

Przebieg 10. edycji

Akademia ma charakter sezonowy i podzielona jest na dwa semestry. Rozpoczyna ją cykl intensywnych zajęć, realizowany na terenie Sinfonii Varsovii w dniach 26.08–02.09.2021. W tym czasie od uczestników wymagana jest pełna dyspozycyjność. Tydzień inauguracyjny obejmuje lekcje indywidualne z koncertmistrzami i liderami sekcji Sinfonii Varsovii, próby sekcyjne i udział w próbach orkiestry Sinfonia Varsovia do koncertu 2 września oraz warsztaty grupowe przygotowujące do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Podczas trwania zajęć będzie zapewnione wyżywienie, a także nocleg dla osób niezamieszkałych w Warszawie. W dalszej części I semestru, a także przez cały II semestr uczestnicy kontynuują lekcje indywidualne oraz są zapraszani do projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych.

Kontakt

Malina Sarnowska
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org

(+48) 22 582 70 76

(+48) 885 554 320

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu w zależności od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.