Akademia Sinfonia Varsovia – 13. edycja 2024

14.10.2024 – 17.05.2025 
Lekcje indywidualne/warsztaty/koncerty

Otwieramy nabór na sezon 2024/2025 do 13. edycji Akademii Sinfonia Varsovia pod hasłem „Smyczki w górę!”. Do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych zapraszamy studentów i absolwentów uczelni muzycznych z klas instrumentów smyczkowych, specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Projekt kierujemy do osób, które mają polskie obywatelstwo i w dniu przesłuchań nie ukończą 27. roku życia. Trzynasta edycja Akademii obejmuje 5 zjazdów zaplanowanych w następujących terminach:

 

Podczas trwania zjazdów wymagana jest pełna dyspozycyjność. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność w maksymalnie jednym zjeździe. Sinfonia Varsovia zastrzega sobie prawo do skrócenia wyszczególnionych wyżej przedziałów czasowych poszczególnych zjazdów.

Informacja o przesłuchaniach do ASV 13 w formacie pdf

 

Przesłuchania kwalifikacyjne

Przesłuchania odbędą się w dniach 18–20 kwietnia 2024 w siedzibie Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie. Aby wziąć w nich udział, należy do dnia 5 kwietnia 2024 włącznie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

O dokładnym terminie przesłuchania kandydat zostanie poinformowany w osobnym mailu do dnia 10 kwietnia 2024.

Formularz, regulamin projektu zawierający dokładne zasady udziału w projekcie oraz program wymagany na przesłuchaniach znajdują się tu:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN
ASV 13 program przesłuchań

Materiały nutowe:
SKRZYPCE_program_materialy nutowe
ALTÓWKA_program_materialy nutowe
WIOLONCZELA_program_materialy nutowe
KONTRABAS_program_materialy nutowe

 

Przebieg 13. edycji

Akademia podzielona jest na 2 semestry. Lekcje indywidualne, warsztaty grupowe, koncerty towarzyszące projektowi oraz próbne przesłuchania są pogrupowane w zjazdy, których harmonogram przedstawia się następująco:

I SEMESTR:

Zjazd 1 – orkiestrowy: 14-21 października 2024
(lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, próby oraz koncert)

Zjazd 2 – egzaminacyjny: 9–13 grudnia 2024
(lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, przesłuchania próbne za kotarą)

II SEMESTR:

Zjazd 3 – orkiestrowy: 18–22 lutego 2025
(lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, próby oraz koncert)

Zjazd 4 – egzaminacyjny: 22–26 kwietnia 2025
(lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, przesłuchania próbne za kotarą)

Zjazd 5 – orkiestrowy: 12–17 maja 2025
(lekcje indywidualne, zajęcia grupowe, próby oraz koncert)

Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi 600 zł za semestr. Opłata ta pokrywa koszty wszystkich zajęć oraz wyżywienia podczas ich trwania. Zorganizowanie noclegu leży natomiast po stronie uczestnika. W uzasadnionych przypadkach Organizator może udzielić pomocy w kwestii zakwaterowania.

 

Dodatkowe informacje

Za udział w koncertach w ramach projektu uczestnikom przysługuje wynagrodzenie. Poza udziałem w zjazdach uczestnicy projektu są zapraszani do projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych. Mają też pierwszeństwo udziału w projektach specjalnych, takich jak organizowana od 2021 roku Musethica.

Uczestniczka jednej z minionych edycji tak wspomina swój udział w Akademii: „Projekt był dla mnie wyjątkową możliwością przekonania się «od środka», jak wygląda praca w profesjonalnej orkiestrze. Koncerty, które miałam okazję zagrać z Sinfonią Varsovią były bardzo interesujące, a zajęcia uzupełniały wiedzę zdobytą podczas studiów”.

 

Szczegółowych informacji udziela: 
Malina Sarnowska 
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org
tel. +48 792 17 55 33