Artur Konowalik I inspektor; koordynator pracy artystycznej

II skrzypce w Sinfonii Varsovii od 1991 roku

Urodził się w Przemyślu. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Przemyślu. W latach 1984-88 uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie do klasy prof. Franciszka Falgera. W latach 1988-93 studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach prof. Zenona Brzewskiego i prof. Mirosława Ławrynowicza.

W latach 1987-88 trzykrotnie brał udział w sesjach i koncertach Jeunesses Musicales World Orchestra.

Od 1989 współpracuje, a od 1991 jest członkiem Orkiestry Sinfonia Varsovia. Od roku 2005 pełni funkcję I Inspektora Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Za swoją działalność został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Warszawy (2014).