Karol Kinal muzyk solista

kontrabasy w Sinfonii Varsovii od 2008 roku

Urodził się w Bydgoszczy. W 1996 roku ukończył w tym mieście naukę w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina i rozpoczął studia na wydziale instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, które ukończył dyplomem magisterskim w 2001 roku w klasie kontrabasu prof. Piotra Kurzawy.

W roku akademickim 2000/2001 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dalsze studia kontynuował w Niemczech w Hochschule fuer Musik w Kolonii w klasie kontrabasu prof. Veita-Petera Schuesslera, które ukończył dyplomem w 2006 roku.

Jest laureatem kilku konkursów kontrabasowych zarówno w kraju jak i za granicą. W sezonie 2001/2002 był stypendystą Orchesterakademie w Essen przy orkiestrze Essener Philharmoniker,
a w następnym sezonie 2002/2003 praktykantem w tejże orkiestrze. W latach 2003–2008 pełnił funkcję zastępcy solo –  kontrabasisty w Sinfonieorchester Wuppertal. W tym czasie współpracował także z orkiestrą kameralną Westdeutsche Sinfonia, w skład której wchodzą muzycy z najlepszych orkiestr  etatowych Nadrenii – Westfalii.

W roku 2008 powrócił do Polski i od kwietnia 2008 roku jest etatowym kontrabasistą w orkiestrze Sinfonia Varsovia.