Łukasz Turcza

I skrzypce w Sinfonii Varsovii od 1984 roku

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Artura Tenennbauma. Edukację muzyczną kontynuował w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie w klasie skrzypiec Antoniego Cofalika oraz w klasie perkusji Jana Witka, uzyskując dwa dyplomy, w zakresie gry na skrzypcach – z wyróżnieniem. Następnie kształcił się w klasie skrzypiec  Kai Danczowskiej w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.

W trakcie studiów współpracował z Orkiestrą Kameralną Karola Teutscha oraz Capellą Bydgostiensis. W latach 1979–1984 był koncertmistrzem Capelli Cracoviensis, z którą koncertował w kraju i za granicą, również jako solista.   

Od 1984 jest muzykiem pierwszych skrzypiec Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Varsovii. Wielokrotnie pełnił obowiązki koncertmistrza orkiestry.

Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2015).