Marcel Markowski lider

wiolonczele w Sinfonii Varsovii od 2012 roku

Kształcił się w Prywatnej Szkole Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie w klasie wiolonczeli prof. Tatiany Przybylskiej oraz prof. Michała Nyżnyka, Państwowej Szkole Muzycznej nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie w klasie prof. Karola Leonowicza (ukończonej dyplomem z wynikiem celującym w 2002 roku), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Karola Leonowicza, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w klasie prof. Stanisława Firleja (ukończonej z wyróżnieniem), w Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Stanisława Firleja (studia licencjackie ukończone z wyróżnieniem oraz studia magisterskie) oraz w ramach międzynarodowej wymiany międzyuczelnianej Erasmus w klasie prof. Michaela Flaksmana oraz Jeleny OcicMannheim (Niemcy).
W latach 2014-2015 był studentem International Menuhin Music Academy w Coppet (Szwajcaria).

Jest jednym z najwybitniejszych i wyróżniających się wiolonczelistów młodego polskiego pokolenia, laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Holandii u wielu wybitnych profesorów, m.in.: Michael Flaksman, Jelena Ocic, Ivan Monighetti, Dominik Połoński, Tomasz Strahl, Jeroen Reuling, Pablo de Navarran, Niall Brown, Alexander Gebert.

Od czerwca 2012 roku jest muzykiem orkiestry Sinfonia Varsovia, obecnie na stanowisku lidera wiolonczel. Wielokrotnie występował również jako solista pod batutą takich dyrygentów jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Aleksander Sladkovsky, Benjamin Ellin, Adriy Yurkevych. 

Jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

W 2014 roku nagrał pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii Koncert wiolonczelowy Mieczysława Weinberga (Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945), a w roku 2016 nagrał wraz z Jakubem Haufą pierwszą studyjną wersję Concerto Doppio Krzysztofa Pendereckiego (w wersji na skrzypce i wiolonczelę) pod batutą samego mistrza. 

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków we Wrocławiu (2001)
 • specjalne wyróżnienie na Konkursie Wiolonczelowym im. Davida Poppera w Varpalota na Węgrzech (2003)
 • II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wiolonczelistów w Łodzi (2004)
 • I nagroda na VII Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (2004)
 • kwalifikacja do grona 77 uczestników (wybranych spośród 250 zgłoszonych) Międzynarodowego Konkursu Mścisława Rostropowicza w Paryżu (2005)
 • I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz w Łodzi, wraz ze skrzypaczką Martą Ojrzanowską (2007)
 • III nagroda i dwie nagrody specjalne na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowymn im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2007)
 • finalista Międzynarodowego Konkursu Indywidualnosci Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (2008)
 • I nagroda oraz Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Puli, wraz z akordeonistą Przemysławem Skórką, Chorwacja (2009)
 • I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Słowenii, wraz z akordeonistą Przemysławem Skórką (2009)
 • laureat Konkursu na Recital organizowanego podczas XXII Letniej Akademii Muzycznej w Paganiu (2009)
 • II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych o Stypendium Yamaha w Łodzi w (2010)
 • II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2012)
 • II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej wraz z pianistą Wojciechem Kubicą (2013)