Roman Sykta II waltornia

waltornie w Sinfonii Varsovii od 1988 roku

Urodzony w Kłodzku. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku ośmiu lat w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kłodzku. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Państwowym Liceum Muzycznym we Wrocławiu w klasie waltorni pod kierunkiem prof. Jana Walczyńskiego. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył Średnią Szkołę Muzyczną II st.  przy ul. Bednarskiej w klasie prof. Stanisława Selmaja.

W 1981 roku zdał egzamin do Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie doskonalił swoje umiejętności  w klasie prof. Jana Jeżewskiego.       

W trakcie trwania studiów rozpoczął  współpracę z orkiestrą Filharmonii  Narodowej.
Po uzyskaniu dyplomu Akademii Muzycznej w 1986 roku kontynuował współpracę z tą orkiestrą.

Od 1988 roku jest członkiem orkiestry Sinfonia Varsovia, w której pełnił również  funkcję inspektora.

Jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych. 

Za swoją działalność otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015).