Warunki uczestnictwa w koncertach Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

Zdjęcie publiczności na koncercie w Pawilonie Koncertowym

Drogie Słuchaczki, drodzy Słuchacze,

z troski o zdrowie naszych artystów oraz Wasze, publiczności, wprowadziliśmy zasady regulujące warunki uczestnictwa w koncertach XX Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, odbywających się w Pawilonie Koncertowym.

Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Przed wejściem na teren Sinfonii Varsovii każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Obsługa koncertu udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu stosowny formularz, którego wypełnienie jest obligatoryjne i służy jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu  dane  zawarte w  formularzu  będą mogły zostać  przekazane  przez Sinfonię Varsovię właściwym służbom sanitarnym. Formularz będzie przechowywany przez Sinfonię Varsovię przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

Obowiązek zachowania dystansu na widowni nie dotyczy widza, który:

Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem dystansu 2 metrów, z wyjątkiem widzów wymienionych wyżej. Należy stosować się do zaleceń obsługi widowni co do sposobu obsługi w kolejce przed wydarzeniem, a także podczas wpuszczania na widownię i ustalonego przez organizatora sposobu zajmowania miejsc, a także opuszczania widowni i kierowania się do oznaczonych wyjść z terenu Sinfonii Varsovii.

Kupujący bilety na wydarzenia organizowane przez Sinfonię Varsovię wyraża zgodę:

Sinfonia Varsovia nie zapewnia środków do zasłonięcia ust i nosa.

Po wejściu do obiektu należy:

 

Pełna treść regulaminu dotyczącego sprzedaży biletów i warunków uczestnictwa dostępna pod linkiem.