12.06
niedziela / 16:00
2022
12.06.2022
niedziela / 16:00

Obrazy z norweskiej Arkadii

Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Warszawa
FestiwalKoncert kameralny

Wykonawcy

Lea Hausmann, Laurens Weinhold, Adam Siebers, Kamil Staniczek skrzypce
Violaine Despeyroux, Mateusz Doniec altówki
Daniel Thorell, Krystyna Wiśniewska wiolonczele
Sveinung Bjelland fortepian
Dorota Kozińska prowadzenie koncertu

Program [100']

Edvard Grieg II Kwartet smyczkowy F-dur EG 117 (16’)
I. Sostenuto – Allegro vivace e grazioso
II. Allegro scherzando
Johan Svendsen Allegro risoluto ben marcato z Oktetu smyczkowego A-dur op. 3 (10’)
– przerwa –
Juliusz Zarębski Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 (35’)
I. Allegro
II. Adagio
III. Scherzo: Presto
IV. Finale: Presto

Koncert kameralny Obrazy z norweskiej Arkadii jest częścią większego projektu rozwijanego przez Sinfonię Varsovię i partnerów norweskich w latach 2022–2023. Ten konkretny projekt jest realizowany przy bezpośredniej współpracę pomiędzy młodymi wykonawcami wytypowanymi przez partnera projektu Kunst & Musikk Festival w Stavanger oraz młodymi kameralistami Sinfonii Varsovii. Muzycy z obu krajów razem wykonają utwory Edvarda Griega i Johana Svendsena, przedstawicieli romantycznej norweskiej szkoły narodowej. Oktet smyczkowy Svendsena, dzieło o iście symfonicznej architekturze i długości, powstał podczas studiów kompozytora w Lipsku w 1866 roku i odniósł wielki sukces. Wydaniem partytury zainteresowała się prestiżowa oficyna Breitkopf & Härtel, co było wówczas niezwykłym osiągnięciem dla młodego twórcy. Sam Svendsen pisał wysokiej próby muzykę kameralną tylko w pierwszym okresie swojej twórczości, później poświęcił się większym formom orkiestrowym oraz dyrygenturze – uznawano go za najważniejszego skandynawskiego kapelmistrza ostatniej dekady XIX wieku. Edvard Grieg – autor takich przebojów, jak Koncert fortepianowy czy muzyka sceniczna do Peer Gynta według Ibsena – jest także twórcą dwóch zachowanych kwartetów smyczkowych. Do formy tej miał podejście indywidualne, lubił pisać pełne wigoru, angażujące melodie proweniencji ludowej, przynoszące satysfakcję i wykonawcom, i słuchaczom. Taki jest właśnie II Kwartet smyczkowy z 1891 roku, którego pisanie kompozytor porzucił, stworzywszy szybko dwie pierwsze części. „Ten przeklęty nieukończony kwartet leży wciąż jak stary norweski ser” – pisał. Umęczony Grieg wrócił do dzieła po piętnastu latach, ale nie zdążył go ukończyć. Dokonał tego jego uczeń, ale dziś uważa się dwuczęściowy utwór za dzieło kompletne. W finale koncertu zagraniczni goście zaprezentują własną interpretację najwybitniejszego dzieła polskiej kameralistyki XIX wieku, Kwintetu fortepianowego Juliusza Zarębskiego. W dzisiejszych okolicznościach warto pamiętać, że jego autor pochodził z Żytomierza, miasta, które doznało znacznych strat podczas trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Et in Arcadia ego…

Weekend Norweski | Interakcje/Integracje – koncerty 11.06 i 12.06

Sinfonia Varsovia wraz z norweskim partnerem Norwegian Youth Chamber Music Festival w Stavanger rozpoczyna w tym roku dwuletni projekt Interakcje/Integracje. Jego idea wywodzi się z poczucia wagi sztuki w procesach integracji społecznej i z potrzeby wykorzystania jej wpływu na każdego człowieka jako członka społeczności. Jak powiedział znakomity dyrygent Riccardo Muti „Muzyka to nie tylko zawód, ale misja. Powinniśmy uważać kulturę za jeden z podstawowych elementów budowania lepszego społeczeństwa w przyszłości.” W ciągu dwóch lat instrumentaliści Sinfonii Varsovii wraz z muzykami i instruktorami z Norwegii będą uczestniczyć zarówno w projektach koncertowych, jak i działaniach edukacyjnych, mających na celu dotarcie do i pracę z grupami odbiorców, które pozbawione są kontaktu z kulturą lub mają do niej ograniczony dostęp. Również sami muzycy będą czerpać korzyści z tego procesu, zyskując kompetencje komunikacyjne i organizacyjne, by jeszcze lepiej służyć swoimi artystycznymi umiejętnościami społeczeństwu. Projekt Interakcje/Integracje dopełnia zatem działania już w Sinfonii Varsovii obecne i służące realizacji misji tej instytucji zgodnie z hasłem „muzyka należy się każdemu”.

Pierwsze efekty współpracy polsko-norweskiej zobaczymy już na festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu w postaci dwóch koncertów 11 i 12 czerwca, przygotowanych w procesie międzynarodowych warsztatów. Towarzyszyć im będą ponadto koncerty dla uczniów szkół i uchodźców wojennych. Kolejne dwie odsłony będą miały miejsce w Stavanger, gdzie zaplanowane jest seminarium kompozytorskie (sierpień) oraz koncert Sinfonii Varsovii (październik) z premierą nowego intermedialnego utworu Piotra Peszata, a także działania dla grup uchodźców w Norwegii.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży biletów. 

Projekt „Interakcje/Integracje” jest wdrażany przez Sinfonię Varsovię we współpracy z Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego EOG, a także dodatkowemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni