31.08
wtorek / 20:00
2021
31.08.2021
wtorek / 20:00

Eksperymentalny wtorek: Sinfonia Varsovia Camerata

Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Warszawa
FestiwalKoncert kameralny

Wykonawcy

Sinfonia Varsovia Camerata

Magdalena Sokalska skrzypce

Karolina Gutowska skrzypce

Anna Loska altówka

Krystyna Wiśniewska wiolonczela

Program [60']

Żaneta Rydzewska where na dwoje skrzypiec i altówkę

Ben Johnston IV Kwartet smyczkowy Amazing Grace
Joanna Bailie Radio-Kaleidoscope na kwartet smyczkowy, taśmę i wideo

Sarah Nemtsov weggeschliffen na amplifikowany kwartet smyczkowy

Współcześni kompozytorzy i kompozytorki wciąż chętnie piszą kwartety smyczkowe. Brzmieniu dwojga skrzypiec, altówki i wiolonczeli dziś często towarzyszy partia elektroniki, wideo, preparacje, amplifikacje, a dźwięk wydobywany jest w niekonwencjonalny sposób. Przykłady tego typu podejścia zaprezentują cztery instrumentalistki Sinfonii Varsovii.

W XX-wiecznej historii muzyki szczególne miejsce zajmuje IV Kwartet smyczkowy Amazing Grace Bena Johnstona. Utwór wykonywany jest na naturalnie strojonych instrumentach. Odejście od systemu równomiernie temperowanego i powrót do czystych interwałów sprawia, że całość skrzy się rozwibrowanymi mikrotonami. Z ustanowionym przed wiekami podziałem na konsonanse i dysonanse polemizuje także Sarah Nemtsov, której weggeschliffen subtelnie nawiązuje do Kwartetu C-dur KV 465 Dysonansowego Mozarta. Cytat z klasyka wiedeńskiego pozostaje jednak zacierany przez specjalne efekty i pogłos. Zupełnie inaczej do tradycji podchodzi Joanna Bailie w Radio-Kaleidoscope. Elektroakustyczny utwór z abstrakcyjnym wideo przypomina kolaż, w którym instrumenty spotykają się z szumami i odgłosami wyszukiwania stacji radiowych. Programowym kontrapunktem jest where Żanety Rydzewskiej, performatywny utwór na trio pobudzający do refleksji nad źródłem stereotypów i uprzedzeń dotyczących m.in. wyglądu.

Wioleta Żochowska

Sponsorzy

Patroni