Akademia Sinfonia Varsovia – 8. edycja 2019

Otwieramy nabór na sezon 2019/2020 do 8. edycji Akademii Sinfonia Varsovia. Wzorem poprzedniej będzie ona poświęcona instrumentom smyczkowym, a uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze przesłuchań. Ósma edycja rozpocznie się projektem koncertowym realizowanym w dniach 30 sierpnia – 7 września 2019 roku. Do udziału w Akademii zapraszamy młodych instrumentalistów, którzy w dniu przesłuchań nie ukończyli jeszcze 26 lat – studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu.

Podobnie jak w minionych latach Akademia ma charakter sezonowy i podzielona jest na dwa semestry. Nowością w 8. edycji jest rozpoczynający ją projekt orkiestrowy, realizowany na terenie Orkiestry Sinfonia Varsovia w dniach 30 sierpnia – 7 września 2019. W tym czasie od uczestników wymagana jest pełna dyspozycyjność.

Projekt koncertowy obejmuje lekcje indywidualne z koncertmistrzami i liderami sekcji smyczkowych Sinfonii Varsovii, próby sekcyjne, udział w próbach orkiestry i występ podczas koncertu 6 września oraz warsztaty grupowe przygotowujące do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Podczas trwania zajęć będzie zapewnione wyżywienie, ewentualny nocleg uczestnicy organizują sobie indywidualnie.

W dalszej części I semestru, a także przez cały II semestr uczestnicy kontynuują lekcje indywidualne oraz są zapraszani do innych projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych. Pod koniec II semestru, w ramach finału 8. edycji, orkiestra smyczkowa Akademii Sinfonia Varsovia wystąpi na jednym z koncertów w Pawilonie Koncertowym przy ul. Grochowskiej 272.

skrzypce

Katarzyna Denkiewicz-Stawujak

skrzypce

Magdalena Lech

skrzypce

Paulina Marcisz

altówki

Ksenia Bowtruczuk

wiolonczele

Wojciech Jaworski

wiolonczele

Maria Leszczyńska

kontrabasy

Elżbieta Hasińska

kontrabasy

Mateusz Wadowski

skrzypce

Katarzyna Górska

skrzypce

Adrianna Fanslau